NEN 3140 Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning

In deze cursus leert de deelnemer hoe te handelen en waar de gevaren zich bevinden in een elektrische installatie, het doel is niet om zelf alle gevaren op te lossen maar wel te herkennen om veilig te kunnen werken in de buurt van de elektrische installatie of kleine handelingen zonder...

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon Laagspanning

In deze cursus leert de deelnemer hoe te handelen en waar de gevaren zich bevinden in een elektrische installatie, het doel is om zelf alle gevaren op te lossen ofwel te herkennen om veilig te kunnen werken in de buurt van of aan de elektrische installatie. Hieronder valt ook het...