In deze cursus leert de deelnemer hoe te handelen en waar de gevaren zich bevinden in een elektrische installatie, het doel is om zelf alle gevaren op te lossen ofwel te herkennen om veilig te kunnen werken in de buurt van of aan de elektrische installatie. Hieronder valt ook het veiligstellen voor andere werkzaamheden die bijvoorbeeld vop’ers of niet elektrotechnisch bevoegde personen kunnen uit oefenen. Ook voor elektrische arbeidsmiddelen en elektrische bedrijfsruimtes is er aandacht voor veiligheid en begrip. Volgens de NEN 3140 ( NEN 50110-1/2) vast gelegd in de arbeidsomstandigheden wet is het verplicht om ieder die te maken heeft met elektrische bedrijfsvoering minimaal aan te wijzen als VOP LS bij het betreden van de elektrische bedrijfsruimtes. Voor werkzaamheden en veiligstellen moet men vakbekwaamheid kunnen aantonen en beheersen, door onze jaren lange ervaring hebben we veel kennis opgedaan in hoe en wat er gevraagd word bij vakbekwaamheid.

 

Doel Groep:

Voor mensen die deskundig zijn of daartoe een verplichting hebben ivm werkzaamheden of veiligstellen van installaties, zoals:

 • Elektrotechnische onderhoud medewerkers
 • Storing dienst medewerkers
 • Engineers van elektrische installaties
 • Leidinggevende van de technische afdelingen.

Bij deze cursus is het belangrijk om wel een gedegen vooropleiding te hebben van minimaal niveau 2 elektrotechniek, omdat we hier dieper op de materie ingaan is deze voor kennis echt nodig.

 

Cursus inhoud:

De cursus Vakbekwaam Persoon laagspanning bevat de volgende items:

 • De NEN 3140 en de verbinding met de arbeidsomstandigheden wet/ wetten en regels.
 • De gevaren van de elektrische installatie en arbeidsmiddelen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM’s).
 • Bescherming tegen directe en indirect aanraking.
 • Herkennen en bepalen van de stelsels/ draaivelden.
 • Stromen en vermogens.
 • Draaistroom motoren en generatoren.
 • Beveiliging tegen overstroom ( thermisch en kortstondig).
 • Herkennen van de elektrische onderdelen ( materialen kennis).
 • Meten en beproeven van elektrische installaties.
 • Praktijk instructie en handelingen in het practicum.

 

Cursus duur:

De cursus is 3 dagen, waarvan 2 dagen theorie en een 1 dag praktijk, het af te nemen examen zal op een andere dag worden gedaan. Hierin zijn 3 keuzes te maken namelijk:

 • Stipel Certificaat (115,-) excl. examen
 • OCR Certificaat ( 60,-) excl. examen
 • Bewijs van deelname ( 25,-) geen examen